Site Yönetimi

‘’Sevdiklerinizle huzurlu yaşam için’’

• İşletme projesi ve Yönetim Planının kanuni çerçevede, kat maliklerinin haklarını koruyarak hazırlanması

• Yıllık olağan ya da olağanüstü toplantıların usule uygun yapılmasını ve alınan kararların “Kat malikleri Kanunu’na” uygunluğunun sağlanması

• Güvenilir çözüm ortaklarımızla irtibatı sağlayarak elektrik, su tesisatı, asansör problemleri, iç ve dış cephe bakım ve onarımı vb sorunların çözüme kavuşturulması

• Rutin ve dönemsel kontrol gerektiren asansör, yangın tüpü, yangın hortumu, yangın merdiveni bakımlarının gerçekleştirilmesi

• Şeffaf yönetim ilkemiz gereği, istediğiniz an gelir/gider, masraf, ödemeler gibi kalemlerin yanı sıra kendi hesaplarınızı da kontrol edebileceğiniz sistemlerin yapılandırılması

• Özel güvenlik ve temizlik firmaları ile anlaşma ve hizmetin kesintisiz gerçekleştirebilmek için takibinin yapılması

• Masraf paylaştırma planlamaları ve kat malikleri/kiracıların borç/alacak takibini yapılması

• Aidatların bina adına açılmış banka hesabında toplanması, takibi ve muhasebeleştirme işlemlerinin yapılması

• Tutulan defterlerin yıllık noter tasdikinin yaptırılması

• Bünyemizde bulunan uzman hukukçular tarafından “gerektiği taktirde” zamanında ödenmeyen alacakların icra yolu ile tahsil edilmesi

• Yönetilen alanların işlevsel şekilde kullanılması, sosyal alanların faaliyete açılması veya sosyal alanlar oluşturulması

• Mimari ve estetik çalışmaların yapılması, çevre ve bahçe düzenlemelerinin yapılması